Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Mart 2020'de onay alarak kuruldu.

Anasözleşmemzin 6. maddesinde 31 md. halinde amaç ve faaliyetlerimiz açıklanmaktadır. Temel faaliyet alanı "ihracat"tır. Bu alanda hizmet, danışmanlık ve rehberlik etmek üzere kurulmuştur.

Kooperatifimiz değişir sermayeli ve değişir ortaklı olarak kurulmuştur.

Başlangıç sermaye pay bedeli 500 TL olmakla birlikte birden fazla pay sahibi olunrak da ortak olunabilir.

-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek veya kamu, özel hukuk tüzel kişileri olmaları,

-Kurucu bir ortağın referansına sahip olmaları yeterlidir.

Türkiye'de İşletme türü içinde İHRACAT ana teması ile kurulan İLK Kooperatif olmak.