KANUNLAR

  • 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU - 14/02/2011 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
  • 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU     - 04/11/1999 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
  • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU              - 04/11/1999 TARİHİNDE RESMİ GZAETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

YÖNETMELİKLER

  • 20/05/2015 tarihli Türkiye tarafından tanınan yerelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında yapılacak ihracatta düzenlenecek Eur.1 Dolaşım belgesi ve fatura beyanına ilişkin yönetmelik  
  • 21/05/2014 tarihli Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği,
  • 30/07/2013 tarihli Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği,
  • 18/02/2012 tarihli İhracatı Geliştirme Uzmanlığı Yönetmeliği,
  • 07/10/2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği,