Biz Kimiz?

BİZ KİMİZ?

 

Kısa işletme adımız “Kurumsal İhracat Kooperatifi’dir. Küresel ekonomi içinde ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasının daha çok üretmek ve katma değerli ürünler üretip ve bunların da ihracatının gerçekleştirilmesi ile mümkün olabileceğine inanan 10 Kurucu ortak ile yola çıkık.  Fikri temellerini 2019 sonbaharında oluşturan ve Bakanlık onayını da 2 Mart 2020 tarihinde alarak “İşletme Kooperatifi” türünde kurulan kooperatifimiz; faaliyet alanı İHRACAT olan ve bu nedenle de türünün ilk örneğini oluşturan bir yapıdır. Bu haliyle Bakanlığın onay ve denetimi içinde yer alan ancak, yapısı ve dokusu itibariyle “Ekonomik ve Sosyal Dayanışma” için kurulan bir Sivil Toplum yapılanmasıdır.

Kurucularımız arasında Marka patent, Ticari istihbarat, Eğitim, Hibe ve Danışmanlık, Lojistik, Üretim ve Ticaret alanlarında faaliyet gösteren meslek erbapları bulunmaktadır. 

Anasözleşmemizde kuruluştaki amaçlarını 31 madde halinde tarif eden kooperatifimizin temel gayesi; ihracat ile tanışmayan, ihracat yapmaya henüz hazır olmadığını düşünen ve daha kurumsal yapıda ihracat gerçekleştirmek isteyen ortak ve ortak adaylarımıza, girişimcilere, Kooperatiflere bu yolculukta danışmanlık, rehberlik ve kurumsal işbirliği yapmaktır. Bu nedenle ortaklarımızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde ticari çıkarlarını etkin bir şekilde korumak ve teşvik etmek üzere “kollektif aklın” egemenliğini esas alıyoruz.

Kurumsal İhracat Kooperatifi olarak ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına ithalatın değil İHRACATIN artırılması yoluyla katkıda bulunulacağı, cari dengenin olumlu yönde düzeleceği daha müreffeh topluma bu yoldan ulaşabileceğimiz görüşündeyiz. Bu nedenle Ticaret Bakanlığımızın öncelikleri ile uyumlu bir yol haritasını benimsiyoruz. Kooperatif yapısı ve faaliyetleri ile toplumsal dayanışmaya hizmet edeceği gibi hedef ülkelerde kooperatif tüzel kişilikleri ile sağlam işbirlikleri anlayışı ile kooperatiflere karşı oluşan  olumlu yargı ile de beslenerek büyüyecektir.