Kurumsal İhracat Kooparatifi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kurumsal İhracat Kooparatifi olarak teşkilatımız, ülke genelinde ihracat faaliyette bulunan üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda Kurumsal İhracat Kooparatifi olarak her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Veri Sorumlusu olarak Kurumumuz tarafından ortaklarımız, personelimiz, gelecekteki ortaklarımız, iş ortaklarımız dahil kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

  • Kurumumuz tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanabilmeniz,
  • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
  • Kurumumuz pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası işlemler,
  • Kurumumuz kredi faaliyetleri ve sigortacılık işlemleri,
  • Kurumumuz faaliyetleri hakkında pazar araştırması yapılması,
  • Kurumumuz iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,